Życie na kartki – Kartki na życie

Życie na kartki – Kartki na życie

PODZIEL SIĘ

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Fundacja im. Tadeusza Kościuszki zapraszają na wystawę zatutułowaną „Życie na kartki – Kartki na życie”.

Wystawa prezentuje wybrane elementy rzeczywistości wojennych i powojennych lat, okresów nadziei, współpracy z władzą, społecznego buntu i wszechogarniającego kryzysu.

„Kartka” – najsilniejsze skojarzenia budzi z reglamentacją żywności, paliwa, przedmiotów codziennego użytku (np. pieluszek dla dzieci). Jednocześnie jednak właśnie „kartka” jest symbolem reglamentacji, tak wszechobecnej i różnorodnej w czasie, o którym mówi ta wystawa.

Podczas działań wojennych, po zakończeniu II wojny światowej reglamentacja była zrozumiała i konieczna, potem (w czasach stalinizmu) ograniczano wolność (procesy pokazowe, brak swobody wypowiedzi). Nadzieje połowy lat pięćdziesiątych („odwilż”) reglamentowano wkrótce po ich pojawieniu się. Niekiedy ograniczenia te przybierały tragiczne formy.

Reglamentowano życie polityczne (choć społeczne chyba na szczęście nie do końca). Redukcji podlegało również prawo do wolności wyznania, a walka z religią stanowiła jeden ze stałych elementów życia. Utrudniano wyjazdy zagraniczne, m.in. poprzez ograniczenie wydawania paszportów (które należało oddawać po każdorazowym powrocie z wyjazdu). Ograniczano handel, zwłaszcza prywatny. Krótki okres większej swobody („karnawał Solidarności”) przerwało wprowadzenie stanu wojennego (w 1981 roku). Kolejne lata zakończyła „reglamentowana rewolucja”, czyli obrady Okrągłego Stołu i wybory kontraktowe w 1989 roku.

Pomimo tego, że najbardziej charakterystycznym i eksploatowanym motywem związanym z tym okresem są „przejściowe trudności zaopatrzeniowe” i rzeczywistość prezentowana w filmach Stanisława Barei, to jednak był to czas wspominany przez autorów wystawy trochę inaczej.

Powszechnym miejscem realizowania kartek były sklepy. Dlatego na wystawie prezentowane są towary wybrane spośród tych, które można było na te kartki zdobyć w rzeczywistości PRL-u.

Wystawę można oglądać do końca maja 2016 roku w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (II piętro).

Źródło: WBP Kraków

BRAK KOMENTARZY