Miejsce Pamięci KL Plaszow

Miejsce Pamięci KL Plaszow

PODZIEL SIĘ

W Krakowie powstanie nowe muzeum – Miejsce Pamięci na terenie dawnego KL Plaszow.

Porozumienie, na mocy którego strony: Gmina Miejska Kraków, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa uregulowały sprawę własności prawnej gruntów, wchodzących w obszar przyszłego muzeum, włączając w jego obręb historyczny obiekt – Szary Dom (dawny karcer obozowy KL Plaszow, zlokalizowany przy ul. Jerozolimskiej 3), zostało podpisane 26 stycznia 2017 roku. Grunt ten został odkupiony przez Miasto od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Kolejnym krokiem będzie uporządkowanie kwestii działek należących do skarbu państwa.

– Dawny obóz KL Plaszow to dziedzictwo, którego depozytariuszami jesteśmy przede wszystkim my, krakowianie, Gmina Miejska Kraków oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i społeczności. Jest to jednak przede wszystkim odpowiedzialność, której wagę rozumiemy doskonale. W ostatnim czasie teren byłego obozu koncentracyjnego KL Plaszow został na nowo otoczony zainteresowaniem, opieką oraz działaniami edukacyjnymi, które upowszechniają jego historię wśród mieszkańców i turystów – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Przyszłe Miejsce Pamięci obejmie swym obszarem około 40 hektarów gruntów, wchodzących podczas II wojny światowej w skład historycznego KL Plaszow, a obecnie objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stanowić je będzie wspomniany obszar, obiekt historyczny – Szary Dom, budynek wystawienniczo-administracyjny, zwany Memoriałem, ulokowany poza terenem dawnego obozu. Jego istotną częścią jest teren dwóch żydowskich cmentarzy, gminy krakowskiej i podgórskiej, który zostanie wyraźnie wyodrębniony w kształcie przyszłego upamiętnienia.

Dzięki środkom uzyskanym z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Dziedzictwo kulturowe – Miejsca Pamięci Narodowej” – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa prowadzi badania archeologiczne oraz kwerendy, w oparciu o które powstaje scenariusz przyszłego upamiętnienia dawnego KL Plaszow.

– Muzeum Historyczne Miasta Krakowa czuje ciężar odpowiedzialności za zadanie, którego się podjęło, nie czujemy jednak lęku. Muzeum KL Plaszow to będzie kolejna część, obok Apteki Pod Orłem, ul. Pomorskiej i Fabryki Emalii Oskara Schindlera, trasy bolesnej pamięci czasów trudnych, strasznych, czasów II wojny światowej. Zajęcie się obozem KL Plaszow być może będzie najtrudniejszym z tych zadań, ale mamy przekonanie, że na leży je zrealizować – zaznaczył Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Na zdjęciu: Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Płaszowie, fot. z okresu okupacji (ok. 1942); ze zbiorów OKBZpNP, DDM, sygn. 63 054

BRAK KOMENTARZY