Dziedzictwo ideowe Józefa Tischnera odczytane dzisiaj

Dziedzictwo ideowe Józefa Tischnera odczytane dzisiaj

PODZIEL SIĘ

W czwartek 19 stycznia 2017, o godzinie 18:00, w sali kameralnej Nowohuckiego Centrum Kultury odbędzie się wykład, zatytułowany „Dziedzictwo ideowe Józefa Tischnera odczytane dzisiaj cz. II”, połączony z dyskusją wokół książki „W krainie schorowanej wyobraźni”. Spotkanie poprowadzi dr nauk humanistycznych Elżbieta Wawro.

Celem wykładu jest wprowadzenie do dyskusji na tematy wzajemnych relacji między państwem a Kościołem , istotą totalitaryzmu, pojęciem narodu i nacjonalizmu na podstawie książki ks. prof. Józefa Tischnera „W kręgu schorowanej wyobraźni”.

Publicystyka filozoficzna ks. prof. Józefa Tischnera prowokowała elity intelektualne w trudnych czasach transformacji do głębszej refleksji i powinna prowokować nadal.

Osią filozoficznych rozważań Tischnera są zawiłe meandry polskiej świadomości po okresie zniewolenia totalitarnego. Przejawiają się one w stosunku do wolności obywatelskiej, do demokracji liberalnej, patriotyzmu i nacjonalizmu oraz miejsca religii w życiu społecznym. Tischner dostrzega wiele zagrożeń, wynikających z chęci zawładnięcia świadomością Polaków przez różnego rodzaju totalizmy. Jednym z takich zagrożeń są roszczenia religii do panowania nad wszelkimi aspektami życia obywateli. Taka postawa według Tischnera nosi znamiona integryzmu. Ale również wolność liberalna stwarza zagrożenia, wtedy, gdy nie odnosi się do wartości fundamentalnych, które są zawarte w nauce Kościoła i w nauczaniu Jana Pawła II.

Ścieranie się różnych poglądów i światopoglądów jest nieodłączną cechą demokracji.

Tischner zachęca do prowadzenia dialogu. W przeciwstawnych poglądach poszukuje ziarna prawdy. Twórczość Tischnera nadal powinna inspirować do rzetelnej wymiany poglądów i stanowisk również w sferze politycznej.

Zachęcamy do lektury książek Tischnera i do dyskusji o sprawach istotnych dla Polski i Polaków. Na spotkanie w NCK, poświęcone dziedzictwu ideowemu Józefa Tischnera – wstęp wolny.

BRAK KOMENTARZY